collaboration


V prípade, ak máte záujem spolupracovať - formou článku alebo inak, neváhajte ma kontaktovať. Spolupráce si vyberám, prípadne navrhujem z mojej strany a to hlavne so značkami / e-shopmi, ktoré sedia konceptu blogu a ktoré sama podporujem. Bez ohľadu na to, či ide o spoluprácu formou bartra (teda poskytnutia produktu na recenziu) alebo platenú spoluprácu, vždy sprostredkovávam svoj názor, ktorý nie je spoluprácou nijak ovplyvnený. Pre viac info si prosím prečítajte aj sekciu "disclaimer".

If you are interested in collaboration with this blog, please let me know and don't hesitate to contact me. I'm only accepting collaboration that fit the concept of the blog. Regardless of whether it's a collaboration in the form of a barter or a paid collaboration, I always tell my own opinion, which is not - in any way - affected by the collaboration itself. For more info, please also read the "disclaimer" section.


CURRENT SPONSORS: